CLOSE

Tel:02-990-8886, 085-800-0881

Maintenance header
Slider

HybridAutoCar ได้ขยายบริการเพิ่มเติมในส่วนของการบำรุงรักษารถตามระยะ โดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง , น้ำมันเกียร์ ทั้งแบบปกติและแบบเต็มระบบ, น้ำยาหม้อน้ำ, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำมันเพาเวอร์, น้ำมันเบรคฯ โดยมุ่งเน้นให้มีบริการที่ดี และใช้แต่ของดีมีคุณภาพ ซึ่งในอนาคตเราก็แพลนที่จะขยายเพิ่มเติมบริการอื่นๆอย่างต่อเนื่องครับ

“ เราคือ Amsoil Rangsit ขายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษสุดตลอด 365วัน”

น้ำมันเครื่อง

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

 

Liqui Moly Lubrican

 มันเครื่อง Liqui Moly สำหรับเครื่องยนต์ เบนซินและดีเซล

Liqui Molyน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ผลิตและบรรจุใน เยอรมัน100% สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ขับลื่นตลอดอายุงาน 

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

 special tec aa 0w 20 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Special Tec AA 0W-20
อายุงาน 16,000กม. หรือ1ปี

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 430.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 1,600.-  xxx   xxx
 special tec aa 10w 30 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Special Tec AA 10W-30
อายุงาน 16,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 420.- xxx  xxx 
5 ลิตร  1,800.-  xxx xxx 
 Top Tec 4605 5w 30 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Top Tec 4605 5W-30
อายุงาน 40,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 580.-   xxxx   xxxx
5 ลิตร 2,300.-  xxxx  xxxx
   
 Leichtlauf hight tec 5w 40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Leichtlauf Hight Tec 5W-40
อายุงาน 40,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 580.-   xxxx   xxxx
5 ลิตร 2,300.-  xxxx  xxxx
 super Leichtlauf 10w 40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Super Leichtlauf 10W-40
อายุงาน 40,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 370.-   xxxx   xxxx
5 ลิตร 1,650.-  xxxx  xxxx

 

European

 มันเครื่อง Amsoil สำหรับรถยุโรป  Amsoil European

น้ำมันเครื่อง ที่ร้านจะเน้นทำสินค้าของAmsoilเป็นหลัก เพราะมีคุณภาพสูง ผลิตในอเมริกา100% มีผลLAB Test ชัดเจน และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงแล้วว่าใช้ดีจริง ขับลื่นตลอดอายุงาน 

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

 LOW SAPS น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Amsoil European

Car formura 5W-30 Low SAPS
อายุงาน20,000กม หรือ1ปี

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 900.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 3,500.-  xxx   xxx
 Full saps น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Amsoil European

Car formula 5W-40 Full SAPS
อายุงาน12,000กม หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 660 xxx  xxx 
4 ลิตร  2,580.-  xxx xxx 
 Mid Saps น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Amsoil European

Car formula 5W-40 Mid SAPS
อายุงาน2,0000กม หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 730.-   xxxx   xxxx
3.784 ลิตร 2,850.-  xxxx  xxxx
   

 

22 l

 มันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 

Amsoil OE , Amsoil PremiumDesel , Valvoline Power Commonrail , Valvoline Super Commonrail

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

22 m  น้ำมันเครื่อง Amsoil OE ดีเซล

10W-30

อายุงาน15,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 610.-   xxxx xxxx
3.784 ลิตร  2,360.-  xxxx xxxx 
24 m น้ำมันเครื่อง Amsoil OE ดีเซล

15W-40

อายุงาน15,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 620.-  xxxx xxxx 
3.784 ลิตร 2,400.-  xxxx   xxxx
 16 m

น้ำมันเครื่อง Amsoil PremiumDesel
5W-40
อายุงาน20,000-40,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  820 xxxx  xxxx
3.784 ลิตร 3,200.-  xxxx  xxxx
 Super commonrail

น้ำมันเครื่อง Valvoline Super Commonrail
15W-40
อายุงาน 8,000 กม. หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  195.- xxxx  xxxx
1 แกลอน  1,050.-  xxxx  xxxx
 pow diesel

น้ำมันเครื่อง Valvoline Power Commonrail
10W-30
อายุงาน 8,000 กม. หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  180.- xxxx  xxxx
1 แกลอน  1,045.-  xxxx  xxxx

 

1 l

 มันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

 Amsoil XL , Amsoil Signature, Ptt , Valvoline

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

all climate น้ำมันเครื่อง Valvoline กึ่งสังเคราะห์

15W-40 All Climate
อายุงาน8,000กม หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 185.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 720.-  xxx   xxx
ptt 50s 10w 40 น้ำมันเครื่อง PTT กึ่งสังเคราะห์

10W-40
อายุงาน5,000กม หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 150.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 550.-  xxx   xxx
ptt น้ำมันเครื่อง PTT 100%สังเคราะห์

0W-40
อายุงาน10,000กม หรือ12เดือน
แถมบัตรเติมน้ำมัน300.-ฟรี

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร xxx  xxx  xxx 
4 ลิตร  1,450.-  xxx xxx 
40 m น้ำมันเครื่อง Amsoil รุ่น Xlทุกเบอร์

0W-20 , 5W-30 , 10W-40
อายุงาน15,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 580.-   xxxx   xxxx
3.784 ลิตร 2,230.-  xxxx  xxxx
41 m น้ำมันเครื่อง Amsoil รุ่น Signatureทุกเบอร์

0W-20 , 5W-30 , 10W-40
อายุงาน20,000-40,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 760.-   xxxx  
3.784 ลิตร 2,980.-   xxxx  

 

น้ำมันเกียร์

 

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

 น้ำมันเกียร์ Liqui Moly

Tranmission Oil

  สำหรับเกียร์ออโต้และ CVT

 

 

น้ำมันเกียร์ Liqui Moly น้ำมันคุณภาพสูง ผลิตและบรรจุใน ประเทศ เยอรมัน 100%

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

ATF 1400

น้ำมันเกียร์ CVT รุ่น Top Tec ATF 1400
*อายุงาน*

เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี

*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  750.- xxx  xxx


 

ATF 1200

น้ำมันเกียร์ ออโต้ รุ่น Top Tec ATF 1200
*อายุงาน*

เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  590.- xxx  xxx
ATF 1600

น้ำมันเกียร์ ออโต้ รุ่น Top Tec ATF 1800
*อายุงาน*

เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 590 .- xxx   xxx

น้ำมันเกียร์ Amsoil

4 l

  สำหรับเกียร์ออโต้ CVT และ เกียร์ธรรมดา 

 

น้ำมันเกียร์ค่าย Amsoil นั้นมีประสิทธิภาพสูงมาก เกินคุณภาพน้ำมันเกียร์ศูนย์ไปไกล จึงมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเปลี่ยนรับประกันขับดีขึ้น และ เกียร์ทนขึ้นเห็นผลชัดเจนแน่นอน เพราะลูกค้าจำนวนไม่น้อยได้พิศูจน์แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเกียร์ออโต้
และCVT น้ำมันก็มีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

4 m

น้ำมันเกียร์ CVT ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  920.- xxx xxx
9.5 ลิตร  8,900.- xxx  xxx
3 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ 
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  870.- xxx  xxx
11 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ 
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 870 .- xxx   xxx
21 m

น้ำมันเกียร์ แมนนวล ทุกรุ่น
อายุงาน160,000กม.
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  1,240.- xxx  xxx

น้ำมันเกียร์ Valvoline

19 l

  สำหรับเกียร์ออโต้และ CVT

 

น้ำมันเกียร์ค่าย Valvoline ถือเป็นน้ำมันเกียร์คุณภาพที่ราคาไม่แพงจนเกินไป แม้ไม่ไดีดีเท่าAmsoil แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เทียบเท่าหรือดีกว่าน้ำมันเครื่องศูนย์บางตัวครับ ตัวน้ำมันเกียร์ผลิตใรอเมริกาแท้100%

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

15 m

น้ำมันเกียร์ CVT ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มรบบ(ฟรัช)50,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 20,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง(8ขวด) ราคาโปรโมชั่น
1 ลิตร 321.- 305.- xxx.-
19 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง(8ขวด) ราคาส่งโปรโมชั่น
1 ลิตร 321.-  305.- xxx.-


 ของเหลวอื่นๆ

 

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

 

 Liqui Moly Radiator Stop Leak

 ของเหลวที่มีสารประกอบที่สามารถอุดรอยรั่วขนาดเล็กของหม้อน้ำได้ สูตรลับเฉพาะ Liqui Moly

“สินค้าไม่รวมค่าแรงครับ”

Radiator Stop Leak Liqui Molyน้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ Radiator Stop Leak
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
300 Ml. 390.- xxxx  xxxx

 

Liqui Moly Motor Oil Saver

สารชะลอการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง ตามซีลยาง ประเก็นต่างๆ อย่างเห็นผล  สารนี้จะไปเติมเต็ม ซีลยาง,พลาสติก,ประเก็นต่างๆ รวมถึงซีลวาล์ว

Motor oil saverLiqui Molyสารเคลือบภายในเครื่องยนต์ Oil Additive

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
300 Ml. 650.- xxxx  xxxx

 

Liqui Moly Ceratec 

สารเคลือบภายในเครื่องยนต์ เพื่อลดแรงเสียดสี และเสียดทาน ระหว่าง โลหะกับโลหะ เช่น ผนังกระบอกสูบ ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล สารจะเข้าไปเคลือบและยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะ

Ceratec Liqui Molyสารเคลือบภายในเครื่องยนต์ Ceratec
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
300 Ml. 1,900.- xxxx  xxxx

 

Liqui Moly Oil Additive

สารเคลือบภายในเครื่องยนต์ เพื่อลดแรงเสียดสี และเสียดทาน ระหว่าง โลหะกับโลหะ เช่น ผนังกระบอกสูบ ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล สารจะเข้าไปเคลือบและยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะ

Oil Additive Liqui Molyสารเคลือบภายในเครื่องยนต์ Oil Additive
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
300 Ml. 650.- xxxx  xxxx

 

น้ำมันเฟืองท้าย

Amsoil Severe gear 75W-50  น้ำมันเฟืองท้าย Amsoil เกรดสังเคราะห์100% อายุงานยาวนาน รองรับระบบLimited

 

30 m น้ำมันเฟืองท้ายAmsoil Severe gear 75W-50
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 1,210.- xxxx  xxxx

 

น้ำมันเพาเวอร์

น้ำมันเพาเวอร์ Amsoil น้ำมันเพาเวอร์เกรดสังเคราะห์100% อายุงานยาวนาน

 

32 m น้ำมันเพาเวอร์ Amsoil
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1ขวด330ml. 570.- xxx xxx

 

 

น้ำมันเบรค

Amsoil Dot3 , Dot4

44 m น้ำมันเบรคAmsoil DOT3
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1ขวด330ml. 640.-  xxx xxx
b1 น้ำมันเบรคAmsoil DOT4
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1ขวด330ml. 1,120.-  xxx xxx

 

Liqui Moly Dot3 , Dot4

DOT3 น้ำมันเบรค Liqui Moly DOT3
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
  320.-  xxx xxx
DOT4 น้ำมันเบรค Liqui Moly  DOT4
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
  320.-  xxx xxx

 

 

น้ำมันล้างหัวฉีด

น้ำมันล้างหัวฉีด ใช้เติมลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง เติม2ขวดก่อนเติมน้ำมันเต็มถังเพื่อให้ผสมกับน้ำมันได้ดีสำหรับการใช้ครั้งแรก ช่วยให้หัวฉีดสะอาดสามารถฉีดน้ำมันออกมาได้เป็นละอองมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดน้ำมัน อัตราเร่งดี สตรา์ทติดง่าย

“เหมาะสำหรับรถวิ่ง50,000กม ขึ้นไป เห็นผลชัดเจน”

cb น้ำมันล้างหัวฉีด เบนซิน ครั้งแรกเติม2ขวดก่อนเติมน้ำมันเต็มถัง เพื่อให้ผสมกันได้ดีครับ
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
236 ML. 450.- xxx xxx
7 m น้ำมันล้างหัวฉีด ดีเซล ครั้งแรกเติม2ขวดก่อนเติมน้ำมันเต็มถัง เพื่อให้ผสมกันได้ดีครับ
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
473 ML. 370.- xxx xxx

 

 

น้ำมันฟรัชชิ่ง

ยี่ห้อ Amsoil , PTT , Liqui Moly สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกภายในเครื่องยนต์

น้ำมันฟรัชชิ่งออย มีเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์ เหมาะกับรถที่ผ่านการใช้งานมามากกว่า50,000กมขึ้นไป เพราะจะมีคราบเหนียวๆเกาะตามชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เมื่อเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สามารถใช้น้ำมันฟรัชชิ่งเข้าไป ชะล้างสิ่งสกปรกพวกนี้ออกมาก่อนเติมน้ำมันเครื่องจริง ส่งผลให้รถขับลื่นขึ้นอย่างชัดเจน

“ฟรีค่าแรง เมื่อลูกค้าใช้พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง”

flush180x135 น้ำมันฟรัชชิ่ง Amsoil ใส่ผสมน้ำมันเครื่องเก่าก่อนเปลี่ยน เดินเครื่องไว้15นาที ห้ามเร่งเครื่อง
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ขวด 730.- xxx xxx
Engine flush plus น้ำมันฟรัชชิ่ง Liqui Moly ใส่ผสมน้ำมันเครื่องเก่าก่อนเปลี่ยน เดินเครื่องไว้15นาที ห้ามเร่งเครื่อง
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ขวด 550.- xxx xxx
37 m น้ำมันฟรัชชิ่ง PTT ถ่ายน้ำมันเก่าออก แล้วเติมตัวนี้ลงไป เดินเครื่องไว้5นาที ห้ามเร่งเครื่อง
ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
4 ลิตร 350.- xxx xxx

“ไม่จำเป็นต้องฟรัชทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ นานๆครั้งได้”

 

 

น้ำยาหล่อเย็น หรือ น้ำยาหม้อน้ำ

ควรเปลี่ยนทุก40,000กม หรือตามSpec 

น้ำยาหล่อเย็น ทางร้านเราเน้นเป็นแบบไม่ต้องผสมน้ำ เพราะน้ำอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้น้ำยาหล่อเย็นเสื่อมประสิทธิภาพเร็วกว่ากำหนดครับ น้ำยาหล่อเย็นสามารถใช้แทนกันได้ไม่ว่าเป้นรถรุ่นอะไรครับ

 

28 m

น้ำยาหม้อน้ำ Amsoil

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
4 ลิตร 1,370.- xxx  xxx
Coolant

น้ำยาหม้อน้ำ Liqui Moly รุ่น Long Life Antifreeze

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 650.- xxx  xxx
pink coolant

น้ำยาหม้อน้ำ Valvoline Super Coolant(ชมพู)

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 150.- xxx  xxx
Green coolant

น้ำยาหม้อน้ำ Valvoline Super Coolant(เขียว)

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 150.- xxx  xxx
Honda Coolant

 น้ำยาหม้อน้ำ Honda

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 180.- xxx xxx
4 ลิตร 720.- xxx xxx

“น้ำยาหม้อน้ำช่วยให้ระบบน้ำไม่เป็นสนิม ไม่เกิดคราบตะกอน และช่วยยืดอายุงาน หม้อน้ำ,ปั๊มน้ำ,วาล์วน้ำฯ”

ล้างหัวฉีดน้ำมัน

ด้วยเครื่องล้างUltraSonic ยี่ห้อLaunch ช่วยให้ล้างหัวฉีดที่มีคราบเขม่าให้หลับมาดีเหมือนเดิม

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

เมื่อหัวฉีดน้ำมันถูกใช้งานมานาน50,000กม ขึ้นไป มักจะเกิดคราบเขม่าและสิ่งสกปรกติดอยู่ภายในทำให้ประสิทธิภาพในการฉีดน้ำมันลดลง ฉีดไม่เป็นฝอยทำให้เผาไหม้ได้ยากและเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้เครื่องยนต์สะดุดได้ การล้างหัวฉีดด้วยเครื่องล้างแบบUltraSonic นั้นช่วยให้คราบเขม่าและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายในหัวฉีดน้ำมันหลุดออก ทำฉีดน้ำมันเป็นฝอยมากขึ้น ส่งผลให้ สตรา์ทเครื่องง่าย ประหยัดน้ำมัน ขับขี่ดีขึ้น และไม่สะดุด
“ล้างหัวฉีดน้ำมันทุก50,000กม เพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีที่สุด”

 

34 m 

ค่าบริการเครื่องพร้อมค่าแรง
1.เคสลูกค้าหิ้วหัวฉีดมาให้ล้าง คิดหัวละ300บาท
2.ลูกค้าขับรถมาให้ทางเราลื้อล้าง คิดหัวละ500บาท
*รับล้างขั้นต่ำครั้งละ4หัว
*ในเคสที่ให้ทางร้านลื้อให้ยังไม่รวมไปถึงโอริงหัวฉีดที่อาจมีปัญหาเนื่องจากยางแข็งตัวเพราะเป็น
ความเสื่อมตามอายุการใช้งานรถอยู่แล้วครับ

รับฟรัชน้ำมันเกียร์

ด้วยเครื่องฟรัชดิจิตอลอัตโนมัติค่ายLaunch ประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เต็มระบบ100%

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

จากประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสกับลูกค้ามา บางท่านจะไม่ทราบว่าปริมาณน้ำมันเกียร์ที่แท้จริงในรถตัวเองนั้นมีเท่าใด เพราะปกติเข้าศูนย์ก็จะเปลี่ยนแค่3-4ลิตร ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนนึงในเกียร์ของท่านเท่านั้น เพราะจริงๆแล้วน้ำมันในเกียร์มีมากถึง7-9ลิตร แล้วแต่รุ่นรถ การเปลี่ยนแค่3-4ลิตรจึงเป็นการเปลี่ยนไม่ถึงครึ่งนึงของจำนวนน้ำมันเกียร์ทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดHybridAutoCarขอนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าคืกการเปลี่ยนเต็มระบบ100%ครับ
“เครื่องฟรัชที่ร้านทันสมันที่สุดสั่งงานด้วยระบบ ดิจิตอล แม่นยำ100%”

 

36 m   

 

 right banner

 lqu

 

 

signatureseries

 *ยืดอายุการใช้งาน 25,000 Km.หรือ1ปี*

 

Diesel Banner

*ยืดอายุการใช้งาน 16,000 Km.หรือ1ปี*

 

XL Motor oils

*ยืดอายุการใช้งาน 16,000 Km.หรือ1ปี*